Despre noi

Y14439002_10209059892508061_2017284272_oEAT a luat naștere din inițiativa de a fi suport pentru tineri antreprenori care activează în lumea construcțiilor, prelucrarea lemnului, comerţ , IT, medicina, servicii, etc., angajându-se la formarea și managementul clusterului de construcții ”ProCon”.
Între principalele obiective, regăsim :
• Cercetarea pieței interne și externe;
• Întocmirea bazelor de date ale furnizorilor de materii prime și materiale și ai potențialilor beneficiari;
• Verificarea corectitudinii informațiilor obținute;
• Facilitarea colaborării dintre membrii asociației;
• Asigurarea fluxului de informații între firmele producătoare, comerciale și de proiectare;
• Să țină legătura cu asociații/organizații similare din țară și de peste hotare și să contribuie la realizarea unei rețele de colaborare în vederea obținerii informațiilor necesare pentru îmbunătățirea activității de desfacere, ridicării nivelului tehnic al producției și modernizării activității de marketing;
• Să organizeze participarea comună a membrilor la expoziții și târguri;
• Asigurarea infrastructurii și asistenței tehnice necesare pentru realizarea proiectelor;
• Pregătirea profesională, instruirea, organizarea de cursuri educaționale și “Business to business”;
• Organizarea diferitelor manifestări, schimburi de experiență;
• Formarea clusterului în domeniul construcțiilor și altor domenii, managementul acestora;
• Relaționarea cu instituții publice și instituții de învățământ;
• Acordarea de consultanță tehnică, informații despre noi tehnologii;
• Atragerea de fonduri de finanțare pentru proiectele asociației;
• Asigurarea parteneriatului cu Asociații similare, având scopuri identice, în vederea creării cadrului necesar realizării unor obiecte legate de funcționarea și activitatea asociației. Asociația „YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION FROM TRANSYLVANIA” va putea sa devină membru în Asociații similare ;
• Sprijinirea dezvoltării activităților comerciale ale membrilor săi și colaborarea cu Asociații similare, sprijinirea autorităților administrației publice locale, județene și regionale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
• Activități de Cercetare-dezvoltare, inovații – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;